Μονάδα καθαρισμού αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή μονάδας καθαρισμού αποβλήτων
Περίοδος Εκτέλεσης: 1998-2000

Μονάδα καθαρισμού αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας map