Σύστημα εκσυγχρονισμού ΟΤΕ

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Σύστημα εκσυγχρονισμού, 125 σταθμοί συγχρονισμού

Σύστημα εκσυγχρονισμού ΟΤΕ map