Ανθρώπινο Δυναμικό

Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους μας

Η Intrakat απασχολεί σήμερα μόνιμο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 600 ατόμων, των οποίων η εξειδίκευση, κατάρτιση και εμπειρία έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της. Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών στην εκτέλεση έργων.

Στην Intrakat, έχουμε διαμορφώσει ένα φιλικό και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, το οποίο επιβραβεύει την υπευθυνότητα, προάγει την αναλυτική σκέψη και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Η φιλοσοφία μας εστιάζεται στη δια βίου μάθηση μέσω προγραμμάτων συστηματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των ανθρώπων μας σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου και σε όλες τις θέσεις απασχόλησης.