Αντιστήριξη χειμάρρου Ξυλοκέρα Αρσακείου Πατρών

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Αντιστήριξη χειμάρρου Ξυλοκέρα Αρσακείου Πατρών

Αντιστήριξη χειμάρρου Ξυλοκέρα Αρσακείου Πατρών map