Συνδρομητικά αγροτικά συστήματα

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Εγκατάσταση συνδρομητικών αγροτικών ραδιοσυστημάτων, 250 συστήματα (11 σταθμοί ανά σύστημα)

Συνδρομητικά αγροτικά συστήματα map