Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην περιοχή Ρουφ.

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Αποπεράτωση ανακατασκευής διατηρητέου κτιρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τη λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου

Περίοδος Εκτέλεσης: 2011

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην περιοχή Ρουφ. map