Αποκατάσταση χώρων διάθεσης απορριμμάτων N. Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Κοζάνης

Πληροφορίες Έργου

Αποκατάσταση χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Δ.Α.) των νομών Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή: Οικοδομικές, υδραυλικές εργασίες και έργα επεξεργασίας νερού και πρασίνου
Περίοδος Εκτέλεσης: 2007

Αποκατάσταση χώρων διάθεσης απορριμμάτων N. Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας και Κοζάνης map