Έργα Ενίσχυσης Κεντρικού και Βορείου Κλάδου του Δικτύου Ύδρευσης, Ν. Καρδίτσας

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Έργα ενίσχυσης κεντρικού και βορείου κλάδου του δικτύου ύδρευσης, Νομός Καρδίτσας. Το έργο εκτελείται από την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρική της INTRAKAT.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2011-

Έργα Ενίσχυσης Κεντρικού και Βορείου Κλάδου του Δικτύου Ύδρευσης, Ν. Καρδίτσας map