Πελοπόννησος

Πληροφορίες Έργου

  • Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1,85MWp στο Νομό Ηλείας
  • 6 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 280KWp στο Νομό Λακωνίας
  • Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100KWp στο Νομό Κορινθίας
  • Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100KWp στο Νομό Μεσσηνίας
  • Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 20KWp στο Νομό Αχαΐας
Πελοπόννησος map