Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων συνδέσμου βιολογικού καθαρισμού Οινοφύτων – Σχηματαρίου

Πληροφορίες Έργου

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων συνδέσμου βιολογικού καθαρισμού Οινοφύτων – Σχηματαρίου

Περιγραφή: Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισμού
Περίοδος Εκτέλεσης: 2004-2005

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων συνδέσμου βιολογικού καθαρισμού Οινοφύτων – Σχηματαρίου map