Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Η/Μ εργασίες για το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας πλοίων – VTMIS, 16 radar & relay, 5 συστήματα VTS και ένα σύστημα VΤΜΙS

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων map