Σιδηροδρομικός σταθμός στην Timisoara, Ρουμανία

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Εκσυγχρονισμός του συστήματος παρακολούθησης CED του σιδηροδρομικού σταθμού και κατασκευή του κτιρίου ελέγχου κυκλοφορίας

Περίοδος Εκτέλεσης: Ιανουάριος 2002 – Σεπτέμβριος 2002

Σιδηροδρομικός σταθμός στην Timisoara, Ρουμανία map