Κατασκευή της Α’ Φάσης του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Κύπρου

Τόπος Εκτέλεσης: Κύπρος

Περιγραφή: Το έργο αφορά την Κατασκευή της Α’ Φάσης του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, και συνίσταται σε αυτοκινητόδρομο μήκους 15 χλμ με δύο σήραγγες μήκους 900 μέτρων και πέντε υψηλές γέφυρες μήκους 1.400 μέτρων.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2021-

Κατασκευή της Α’ Φάσης του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς map