Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 & 195

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων οπτικών ινών ΜΑΝ, με περισσότερα από 780 km κατασκευασμένου χάνδακα, 1.600.000 m τοποθετημένων οπτικών καλωδίων και 1.500 σημεία διασύνδεσης FTTX. Επίσης σύνδεση 238 σημείων μέσω ασύρματης τεχνολογίας Wi-fi και Wi-max.

Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 & 195 map