Δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Kατασκευαστικές εργασίες δικτύου πρόσβασης μεγάλων πελατών στο δίκτυο οπτικής ίνας του Αττικού Δακτυλίου και διασύνδεση σταθμών βάσης σε όλη την ελλάδα με άλλα υφιστάμενα δίκτυα.

Δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone map