Σχέδιο δράσης για την προστασία και αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή του Σχιστού.

Πληροφορίες Έργου

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την προστασία και αποκατάσταση τοπίου στην υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά περιοχή του Σχιστού.

Περιγραφή: Εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης επιφανείας φωσφογύψου
Περίοδος Εκτέλεσης: 2004

Σχέδιο δράσης για την προστασία και αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή του Σχιστού. map