Μελέτη Κατασκευή Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν. Κατερίνης

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Ανέγερση Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος, δύο ορόφων, δυναμικότητας 26 κλινών, 1.800 τ.μ, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Μελέτη Κατασκευή Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν. Κατερίνης map