Κατασκευή Νέου Κτιρίου της BSB ΑΒΕΕ Ενδυμάτων

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδόν 17.443,75 m2. Αποτελείται από δύο κτίρια: το κτίριο Α (που έχει πρόσοψη στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας) και το κτίριο Β (το οποίο βρίσκεται στην προέκταση του κτιρίου Α). Το κάθε κτίριο αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο και δύο ορόφους.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2006-2007

Κατασκευή Νέου Κτιρίου της BSB ΑΒΕΕ Ενδυμάτων map