Κατασκευή σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή 3.000 σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για τους 3 βασικούς πάροχους κινητής τηλεφωνίας στη χώρα

Κατασκευή σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας map