Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια υλικών, εκσκαφή τάφρων, τοποθέτηση σωληνώσεων & καλωδίων, τεκμηρίωση, τοπογραφική αποτύπωση. Κατασκευή δικτύων οπτικών ινών, κορμού (backbone) ή διασυνδέσεων τελικών χρηστών (FTTx). Προμήθεια, εγκατάσταση, ηλεκτροδότηση υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπινών (ΥΤΚ)

Ποσότητες: Σύνολο κατασκευασμένων δικτύων > 6.000 χλμ
Σύνολο εγκαταστημένων καλωδίων οπτικών ινών > 11.000 χλμ
Σύνολο διασυνδέσεων τελικών χρηστών FTTx > 1.500
Σύνολο τοποθετημένων ΥΤΚ > 280

Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών map