Ινστιτούτο Βιολογίας Βουκουρεστίου

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Εργασίες ανάπλασης και εκσυγχρονισμού του Ινστιτούτου Βιολογίας. Το κτιριακό συγκρότημα του Ινστιτούτου αποτελείται από το κεντρικό κτίριο συνολικής επιφανείας 5.580 τ.μ. (3 όροφοι και υπόγειο), το Vivarium συνολικής επιφανείας 774 τ.μ. και το Greenhouse συνολικής επιφανείας 551 τ.μ.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2011-2012

Ινστιτούτο Βιολογίας Βουκουρεστίου map