Σταθμοί Βάσης βάσης κινητής τηλεφωνίας, Ρουμανία

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή σταθμών βάσης της εταιρείας

Σταθμοί Βάσης βάσης κινητής τηλεφωνίας, Ρουμανία map