ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 2002 – 2006

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή σε κοινοπραξία δικτύου διανομής, 441 χλμ. δίκτυο πολυαιθυλενίου και 39 χλμ. χαλύβδινο δίκτυο

Περίοδος Εκτέλεσης: 2002 – 2006

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 2002 – 2006 map