Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  Ελληνικό Δημόσιο και ΦΟΔΣΑ Κεν. Μακεδονίας

ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Η ανάδοχος Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα υλοποιήσει τη σύμπραξη αποτελείται από τις εταιρείες Intrakat (INTPAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ), με ποσοστό συμμετοχής 45%), Archirodon (ARCHIRODON GROUP NV, 45%) και Envitec (ENVITEC Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 10%).

Τόπος Εκτέλεσης: Σέρρες

Περίοδος Κατασκευής: 2 έτη

Διάρκεια Παραχώρησης: 25 έτη

Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών map

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή και λειτουργεία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στις Σέρρες, δυναμικότητας 63.000 τόνων ετησίως.