Κεντρικές αποθήκες LIDL HELLAS

Πληροφορίες Έργου

Προσθήκη κατ’ επέκταση αποθήκης – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – Εσωτερικές διαρρυθμίσεις υπάρχοντος – Κατασκευή φυλακίου στη θέση «Σαμάρθι»

Φορέας Έργου: LIDL HELLAS

Τόπος Εκτέλεσης: Καλύβια Θορικού

Περίοδος Εκτέλεσης: Μάιος 2015 – Μάρτιος 2016

Κεντρικές αποθήκες LIDL HELLAS map

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή επέκτασης κεντρικών αποθηκών Lidl Hellas. Αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου κατά 12.500 μ2 και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από αυτή καθώς και της εισόδου και του φυλακίου ελέγχου.