Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Μελετητές:
Αρχιτεκτονικά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μελέτη Εφαρμογής: ΣΓΟΥΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Στατικά: ΦΑΙΔΩΝ Σ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η/Μ Εγκαταστάσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
Σύμβουλος Leed: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – DCARBON

Τόπος Εκτέλεσης: Ψυχικό, Αττική

Περίοδος Εκτέλεσης: 2013-2014

Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» map

Περιγραφή Έργου

Η μελέτη του κτιρίου έγινε σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία ενός ενεργειακού - «πράσινου» κτιρίου. Πρόκειται για την κατασκευή κτιρίου νηπιαγωγείου, το οποίο περιλαμβάνει τμήμα προνηπίων και νηπίων, συνολικής δυναμικότητας 308 παιδιών, αποτελούμενο από όροφο και δύο υπόγεια, συνολικού εμβαδού περίπου 3.400 μ2 ανωδομής και 5.068 μ2 υπογείων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται πλήρης διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη, προσβάσεις και λοιπές οικοδομικές και Η/Μ εργασίες.

Τον Οκτώβριο του 2014 το Νηπιαγωγείο “Ιωάννης Μ. Καρράς” κατέκτησε την πιστοποίηση LEED Platinum με 83 βαθμούς [http://www.usgbc.org/projects/haef-preschool-and-kindergarten] καθιστώντας το με αυτό τον τρόπο το πρώτο κτίριο LEED Platinum στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας την πλέον απαιτητική έκδοση του LEED BD+C: Schools v3 - LEED 2009, που ισχύει για κτίρια εκπαίδευσης. Το LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης οικολογικής δόμησης που αναγνωρίζει τις βέλτιστες στρατηγικές και πρακτικές στην κατασκευή.