Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής Επιβατών & Διαχείρισης Στόλου, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

Πληροφορίες Έργου

Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για τις ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ με ΣΔΙΤ

Φορέας Έργου: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS Α.Ε.)
Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης είναι ένωση προσώπων ΙNTRAKAT και INTRASOFT INTERNATIONAL (50%-50%)

Τόπος Εκτέλεσης: Αττική

Περίοδος Εκτέλεσης: Σύνολο 12 έτη
(Κατασκευή 18 μήνες (31/6/2014 – 31/12/2015)
Λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση 10,5 χρόνια)

Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής Επιβατών & Διαχείρισης Στόλου, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ map

Περιγραφή Έργου

Περιγραφή: Το έργο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για τις ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. Το σύστημα της τηλεματικής περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού σε 1750 λεωφορεία και 250 τρόλεϊ για την παρακολούθηση του συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό χρόνο και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού για την εκτέλεση των δρομολογίων σε 1000 “έξυπνες στάσεις’’. Παράλληλα θα λειτουργεί διαδραστικό σύστημα πληροφόρησης κοινού για το σύνολο των γραμμών και των δρομολογίων μέσω διαδικτύου. Η υλοποίηση του έργου η οποία πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας ΣΔΙΤ, συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα Jessica και ιδιωτικούς πόρους.