Κατασκευή νοσοκομειακής μονάδας, Shtip, Βόρεια Μακεδονία

Πληροφορίες Έργου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: Υπουργείο Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας

Τόπος Εκτέλεσης: Πόλη Shtip, Βόρεια Μακεδονία

Περιγραφή: Νοσοκομειακή μονάδα, συνολικής έκτασης 26,000 τ.μ. περίπου, δυναμικότητας 350 κλινών

Περίοδος Εκτέλεσης: 2016 –

 

Κατασκευή νοσοκομειακής μονάδας, Shtip, Βόρεια Μακεδονία map