Κέντρο εκπαίδευσης και πληροφόρησης του Υπουργείου Εσωτερικών Ρουμανίας

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Turn-key κατασκευή του κέντρου εκπαίδευσης και πληροφόρησης του υπουργείου, συνολικής επιφάνειας 4.500 τ.μ.

Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2005 – Μάρτιος 2007

Κέντρο εκπαίδευσης και πληροφόρησης του Υπουργείου Εσωτερικών Ρουμανίας map