2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Intrakat

Δελτίο Τύπου

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Intrakat

 

Παιανία, 27/06/2017 – Πραγματοποιήθηκε χθες η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intrakat, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2016 και οι προοπτικές του ομίλου.

O κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, είπε στην παρουσίαση του: «Το 2016 υπήρξε σίγουρα μια δύσκολη χρονιά όπως και για όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, όμως σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον συνεχίσαμε με ικανοποιητικό ρυθμό την υλοποίηση της στρατηγικής και διατηρήσαμε τα οικονομικά μεγέθη μας. Σχετικά με τις εξελίξεις της τρέχουσας χρονιάς, αξίζει να υπογραμμιστούν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα για τον Όμιλό μας. Το 1ο είναι η ανάληψη του κατασκευαστικού αντικειμένου του έργου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της FRAPORT, αξίας  357 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2ο σημαντικό γεγονός είναι η υπογραφή της σύμβασης του έργου ΣΔΙΤ που αφορά την Υλοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων του Νομού Σερρών

O κ. Σουρέτης αναφερόμενος στους στόχους της Intrakat για την πενταετία 2017-2022, τόνισε: «Διατηρούμε, βελτιώνουμε και αναπτύσσουμε την ανταγωνιστικότητα μας. Εξειδικευόμαστε στα υπάρχοντα αλλά και νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις. Διεκδικούμε νέα έργα υποδομών μέσω του προγράμματος ΣΕΣ και του σχεδίου Junker, και συγκεκριμένα έργα ύψους 11 δισ. ευρώ που αφορούν στην Διαχείριση των Αποβλήτων, στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα, στην Προώθηση Συνδυασμένων Μεταφορών, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην Ολοκλήρωση Εθνικών Δικτύων, στην Αναβάθμιση Λιμένων και στον Εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου».

Όσον αφορά την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τα κεφάλαια που θα προκύψουν θα εξυπηρετήσουν: την χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων που έχει αναλάβει πρόσφατα η Intrakat (Fraport, ΣΔΙΤ Σερρών), καθώς και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα του real estate.

Το 2016 τα οικονομικά αποτελέσματα της Intrakat διαμορφώθηκαν ως εξής: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 182,4 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 23,6% σε σχέση με το 2015. Το 86% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τα κατασκευαστικά έργα και το υπόλοιπο από έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών και  μεταλλικών κατασκευών. Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έκτακτα αποτελέσματα 4,3 εκατομμυρίων ευρώ της χρήσης, ανήλθε σε 16,7 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 12,7 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η Συνέλευση έλαβε απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 3.051.000,88 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της προς την Intracom Holdings και έκδοση 2.243.383 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,36€ η κάθε μία, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της άνω πιστώτριας (θέμα 8ο).  Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίσθηκε στην ονομαστική αξία της μετοχής δηλαδή στα 1,36 ευρώ ανά μετοχή.  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα ανέλθει στο ποσό των 34.540.780,88 ευρώ και θα διαιρείται σε 25.397.633 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36€ η κάθε μία. Με την εν λόγω αύξηση η εταιρεία θα μειώσει ισόποσα τις υποχρεώσεις της προς την Intracom Holdings, χωρίς την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της.

Για τα θέματα 9, 10 & 11 της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση, για διαδικαστικούς και μόνο λόγους και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επί του 8ου θέματος και να εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση από την Αρμόδια Αρχή,  αποφάσισε να συζητηθούν στην Α’ Επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ορισθεί για τις 7 Ιουλίου 2017 & ώρα 10 π.μ.

 

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Tο 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat

T: 21–06674646 E: ipapav@intrakat.gr  Web: www.intrakat.com

 

Χριστίνα Γερονικόλα, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat

T: 21–06674618 E: cgeronic@intrakat.gr  Web: www.intrakat.com