Εκσυγχρονισμός αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Πληροφορίες Έργου

Εκσυγχρονισμός των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, Α΄Φάση & Β΄Φάση

Φορέας Έργου: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.  (ΕΤ.Α.Δ.)

Τόπος Εκτέλεσης: Παρνασσός, Στερεά Ελλάδα

Περίοδος Εκτέλεσης: 06/2014-12/2014 & 09/2015-12/2015

 

Εκσυγχρονισμός αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού map

Περιγραφή Έργου

Α΄Φάση: Υποστηρικτικές οικοδομικές εργασίες του όλου έργου και εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών συγκροτήσεως των 3 υποσταθμών (Κελάρια 1750 μ. υψόμετρο, Αφροδίτη 1950 μ. υψόμετρο, Βάκχος μ. υψόμετρο 2250), των εν γένει ηλεκτρολογικών εργασιών και βοηθητικών συστημάτων στους αντίστοιχους χώρους, των δικτύων ηλεκτροδότησης και ελέγχου στον περιβάλλοντα χώρο και συναφών εργασιών.

Β΄Φάση: Υποστηρικτικές οικοδομικές εργασίες του όλου έργου και προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μεταλλικών κατασκευών του έργου (Ηνίοχος, Ήρα, Ερμής, Φτερόλακα)