Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: Δήμος Θεσσαλονίκης 

Τόπος Εκτέλεσης: Θεσσαλονίκη

 Περιγραφή: Εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης με χρονική διάρκεια 5 ετών με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα τριών Δημοτικών Κοινοτήτων (Α’, Γ’, Ε’) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το σύστημα απαρτίζεται από 1.987 βραχυχρόνιες θέσεις επισκεπτών και 6.054 αποκλειστικές θέσεις κατοίκων και αποτελεί την πιο προηγμένη και ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση στην Ευρώπη με online διασύνδεση λειτουργιών – υπηρεσιών – ελέγχου – πληροφόρησης κοινού.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2017

Περίοδος Λειτουργίας: 2017-2022

Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης map