Βιομηχανικό – τεχνολογικό πάρκο «Calea Torontaului», Ρουμανία

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικού και τεχνολογικού πάρκου, συνολικής επιφάνειας 180.000 τ.μ.
Περίοδος Εκτέλεσης: Απρίλιος 2003 – Οκτώβριος 2004

Βιομηχανικό – τεχνολογικό πάρκο «Calea Torontaului», Ρουμανία map