Εμπορικό κέντρο στον Δήμο Νίκαιας, Νομού Λάρισας

Πληροφορίες Έργου

Ανέγερση νέου εμπορικού κέντρου στον Δήμο Νίκαιας, Νομού Λάρισας, Κτίριο 1 – Εμπορικό Κέντρο

Φορέας Έργου: ΒΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ

Τόπος Εκτέλεσης: Δήμος Νίκαιας, Νομού Λάρισας

Περίοδος Εκτέλεσης: 2009 – 2011

Εμπορικό κέντρο στον Δήμο Νίκαιας, Νομού Λάρισας map

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή υπόγειου καταστήματος, αποθηκών και Η/Μ χώρων 8.640 μ2 και ισόγειων καταστημάτων 8.600 μ2, Η/Μ εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή χώρου στάθμευσης.