Ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού με εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών και νέος πυροσβεστικός σταθμός