Πέτρος Σουρέτης

CEO

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Κατά τη διάρκεια της 30ετούς παρουσίας της στην κατασκευαστική αγορά, η INTRAKAT κατάφερε να αναδειχθεί σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων υποδομής και να διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου παρά την πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.

Στο πλαίσιο του συνεχούς ορθολογισμού της επιχειρηματικής δομής της και πάντα με γνώμονα την αξιοποίηση ευκαιριών της αγοράς για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η στρατηγική του Ομίλου Intrakat  υλοποιείται κυρίως με άξονες:

α) τις σύνθετες κατασκευές ιδιωτικών και δημόσιων έργων

β) τις παραχωρήσεις, τα έργα ΣΔΙΤ και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας

γ) τα έργα υψηλής τεχνολογίας στα πλαίσια της digital economy και smart technologies και

δ) τα έργα περιβάλλοντος και green economy

Για την υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, δημιουργούμε ευέλικτες και σύγχρονες δομές που συμβάλλουν στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και αξιοποιούμε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Από την πλευρά των στελεχών, των συνεργατών και των εργαζομένων της Εταιρείας και του Ομίλου, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την υλοποίηση των στόχων μας με την ίδια αφοσίωση και προσήλωση, ώστε ο Όμιλος Intrakat να εξακολουθεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρωτοπόρες, υγιείς και ισχυρές επιχειρηματικές δυνάμεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πέτρος Σουρέτης

CEO