Δομή Ομίλου INTRAKAT

Δομή Ομίλου INTRAKAT

Η INTRAKAT στην Ελλάδα.
Η INTRAKAT, αναπτύσσει συνεχώς τη δραστηριότητα της στην Ελλάδα μέσω των θυγατρικών της καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα έργων σε νέους εξειδικευμένους τομείς όπως της ενέργειας και του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της συντήρησης έργων, των συστημάτων οδικής ασφάλειας, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών κ.α.

Η INTRAKAT στο Διεθνή Χώρο.
Η INTRAKAT, μέσα από ένα ήδη εγκατεστημένο δίκτυο θυγατρικών και υποκαταστημάτων, δραστηριοποιείται σε ένα σημαντικό αριθμό χωρών του εξωτερικού. Η περαιτέρω διείσδυση της εστιάζεται σε τομείς και αγορές με έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως είναι τα έργα μεταφοράς δεδομένων (τηλεπικοινωνίες, οπτικές ίνες κ.λπ.) και τα έργα real estate.

Χώρες με σημαντική παρουσία της εταιρείας είναι η Ρουμανία, η Πολωνία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Βουλγαρία και η ΠΓΔΜ.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
INTRADEVELOPMENT ( www.intradevelopment.gr )
EUROKAT ATE
ΙΝΜΑΙΝΤ ( www.inmaint.gr )
INTRACOM CONSTRUCT (Ρουμανία)
INTRAPOWER
FRACASSO HELLAS AE ( www.fracassohellas.gr )
INTRAKAT INTERNATIONAL (Κύπρος)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η INTRAKAT διατηρεί υποκαταστήματα στην Ρουμανία, Πολωνία, Αλβανία, Βουλγαρία &  ΠΓΔΜ.