• 28 - 06
  2018

  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 • 25 - 05
  2018

  Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2017 (Κτίριο Β7, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 14:00)

 • 30 - 04
  2018

  Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2017