• 25 - 07
  2019

  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 • 14 - 06
  2019

  Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2018 (Κτίριο Β7, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 13:00)

 • 22 - 04
  2019

  Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2018