Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνι

Περιγραφή: Ανακατασκευή (βελτίωση-διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση) της οδού Τύρια – Σιστρούνι, μήκους 16,7 χλμ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων γεφυρών και εκτελείται από την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρική της INTRAKAT.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2011-