Κατασκευή οδικού τμήματος κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος

Περιγραφή: Κατασκευή οδικού τμήματος κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος. Το έργο εκτελείται από την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρική της INTRAKAT.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2011-