Κατασκευή σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

Περιγραφή: Κατασκευή 3.000 σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για τους 3 βασικούς πάροχους κινητής τηλεφωνίας στη χώρα