Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα-Τρίκαλα

Περιγραφή: Κατασκευή δύο παρακάμψεων συνολικού μήκους 5,2 χλμ. για την παράκαμψη των χωριών Αρτεσιανό και Ριζοβούνι του εθνικού οδικού άξονα Καρδίτσας-Τρικάλων. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συνολικά πέντε ισόπεδων κόμβων, δύο στην περιοχή του Αρτεσιανού και τριών στην περιοχή του Ριζοβουνίου και εκτελείται από την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, θυγατρική της INTRAKAT.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2010-