Κέντρο εκπαίδευσης και πληροφόρησης του Υπουργείου Εσωτερικών Ρουμανίας

Περιγραφή: Turn-key κατασκευή του κέντρου εκπαίδευσης και πληροφόρησης του υπουργείου, συνολικής επιφάνειας 4.500 τ.μ.
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2005 – Μάρτιος 2007