2007

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 4,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η INTRAKAT ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HALYPS CEMENT

Παιανία 21 Μαρτίου 2007 – Την κατασκευή έργου συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατ. ευρώ ανέλαβε η INTRAKAT, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εταιρεία HALYPSCEMENT, μέλους του Ιταλικού Ομίλου ITALCEMENTI.

Συγκεκριμένα η INTRAKAT αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίβλεψη πέντε σιλό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της σύμβασης η INTRAKAT θα διεξάγει μελέτες καταλληλότητας εδάφους και στατικές μελέτες θεμελίωσης, ενώ θα έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης και τήρησης των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες από την έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες αρχές.

Ηισχυρή τεχνογνωσία, η εκτενής εμπειρία στον τομέα των κατασκευών και η υψηλή εξειδίκευση, δίνουν στην INTRAKAT το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να υλοποιεί τόσο σύνθετα έργα υποδομής όσο και βιομηχανικά έργα υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων, τα τελευταία 20 χρόνια.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOMHOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 620 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210 6674346, e-mail:ipapav@intracom.gr, Web:www.intrakat.gr