2007

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 1,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η INTRAKAT ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παιανία, 18 Απριλίου 2007 – Σύμβαση με το Δήμο Καβάλας, ποσού 1,2 εκατ. υπέγραψε πρόσφατα η INTRAKAT, για την υλοποίηση του έργου κατασκευής μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς και των υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης.

Το «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καβάλας» αποτελεί ένα ακόμα έργοκατασκευής μητροπολιτικών δικτύων που αναλαμβάνει η INTRAKAT, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ενώ η εταιρεία έχει ήδη ανακηρυχθεί μειοδότης και αναμένεται η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σε μια σειρά έργων του ίδιου προγράμματος.

Το Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη Ελληνική περιφέρεια με την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε νευραλγικούς τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τεχνολογικό έργο αναμένεται να συμβάλλει αισθητά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η INTRAKAT διαθέτει πολυετή εμπειρία και ηγετική θέση στον τομέα των δικτύων οπτικών ινών. Ηισχυρή τεχνογνωσία, η εκτενής εμπειρία στον τομέα των κατασκευών και η υψηλή εξειδίκευση, δίνουν στην INTRAKAT το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να υλοποιεί τόσο σύνθετα έργα υποδομής όσο και βιομηχανικά έργα υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων, τα τελευταία 20 χρόνια.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 608 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ. 210- 6674346, email:ipapav@intracom.gr,Web:www.intrakat.gr