2007

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Παιανία, 25 Ιουνίου 2007 – Η INTRAKAT Ρουμανίας υπέγραψε πρόσφατα νέα σύμβαση ύψους 2,37 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία ARGO ROM Plastics S.A. (θυγατρική της ΑΡΓΩ Α.Ε.), για την κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής στην περιοχή Μπερτσένι Βουκουρεστίου.

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή των νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας της ARGO ROM Plastics S.A. στη Ρουμανία. Στις εγκαταστάσεις επιφανείας 5.600 τ.μ. προβλέπεται να κατασκευαστούν χώροι παραγωγής, γραφεία και αποθήκες. Παράλληλα, θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνολικής επιφανείας 4.000 τ.μ. με την κατασκευή δρόμων, parking και χώρων διακίνησης φορτηγών.

Η σύμβαση αυτή  εντάσσεται στο  στρατηγικό σχεδιασμό της INTRAKAT για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό μέσω των θυγατρικών εταιρειών  της στα Βαλκάνια, όπου ο κατασκευαστικός κλάδος  παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 578 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210 – 6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.gr