2007

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 4,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η INTRAKAT ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ &  ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Παιανία, 23 Μαΐου 2007 – Τρεις νέες συμβάσεις υπέγραψε πρόσφατα η INTRAKAT με τους Δήμους Πατρών, Ορεστιάδας και Μεσσήνης, για την κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος 4,3 εκατ. ευρώ (3,02 εκατ. ευρώ  0,934 εκατ. ευρώ και 0,323 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). 

Οι συμβάσεις αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης. Το συνολικό μήκος των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών ανέρχεται περίπου σε 46,4 χλμ για την Πάτρα, σε 14,2 χλμ. για την Ορεστιάδα και σε 3,9 χλμ. για τη Μεσσήνη. Το έργο της Πάτρας αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008, της Ορεστιάδας εντός  του πρώτου τριμήνου 2008 και της Μεσσήνης έως το τέλος του 2007.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στη στρατηγική της INTRAKAT για τη συμμετοχή σε έργα κατασκευής ευρυζωνικών μητροπολιτικών δικτύων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην ευρύτερη ελληνική περιφέρεια.

Ήδη η εταιρεία έχει αναλάβει και εκτελεί αντίστοιχα έργα για τους Δήμους Κατερίνης και Καβάλας (συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ), ενώ από το 2006 συμμετέχει στην κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων για λογαριασμό της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. στις βιομηχανικές περιοχές Πάτρας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής (συνολικού ύψους 2,51 εκατ. ευρώ).

Η INTRAKAT διαθέτει πολυετή εμπειρία και ηγετική θέση στον τομέα των δικτύων οπτικών ινών. Η ισχυρή τεχνογνωσία, η εκτενής εμπειρία στον τομέα των κατασκευών και η υψηλή εξειδίκευση, δίνουν στην INTRAKAT το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να υλοποιεί τόσο σύνθετα έργα υποδομής όσο και βιομηχανικά έργα υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων, τα τελευταία 20 χρόνια.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 608 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210 – 6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.gr