2007

Η INTRAKAT ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Παιανία, 4 Ιουλίου 2007 – Δύο νέες συμβάσεις υπέγραψε πρόσφατα η INTRAKAT με τους Δήμους Χίου και Ν. Ιωνίας Βόλου Μαγνησίας, για την κατασκευή μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος 1,86 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ  και 0,66 εκατ. αντίστοιχα). 

Οι συμβάσεις αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς και των υποδομών ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης. Το συνολικό μήκος των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών ανέρχεται περίπου σε 19,3 χλμ για την Χίο, και σε 7,9 χλμ για την Ν. Ιωνία Βόλου. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008.

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της INTRAKAT για ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε έργα ευρυζωνικότητας. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον συγκεκριμένο τομέα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομής, χάρη στην πολυετή εμπειρία, ισχυρή τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευσή της. Ήδη από την αρχή του έτους έχει αναλάβει και εκτελεί αντίστοιχα έργα δικτύων οπτικών ινών για λογαριασμό μεγάλων Δήμων στην Ελληνική Επικράτεια (όπως Πάτρας, Κατερίνης και Καβάλας).

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 578 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210 – 6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr  , Web: www.intrakat.gr