2007

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ Η ΙΝTRAKAT ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 20,7 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Παιανία, 12 Μαρτίου 2007 – Υπεγράφη την Παρασκευή 10/3/2007 μεταξύ της Intrakat και του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποπεράτωση Γενικής Ιδιωτικής Κλινικής – Εργασίες Β΄Φάσης» ύψους 20,7 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η INTRAKATμε τη σύμβαση αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των απαραίτητων οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εργασιών για την αποπεράτωση της Γενικής Ιδιωτικής Κλινικής ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., η οποία κατασκευάζεται επί ιδιόκτητου οικοπέδου 50 στρεμμάτων στο δήμο Νίκαιας της Λάρισας, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας μονάδων υγείας.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα αποτελείται από γενική και μαιευτική κλινική, δυναμικότητας 169 κλινών και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδα Τεχνητής Γονιμοποίησης και Τεχνητού Νεφρού, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή των νομών Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2008.

Σχετικά με την INTRAKAT
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOMHOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 620 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT
Τηλ.: 210-6674346, e-mail: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.gr