2009

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

Παιανία, 6 Ιουλίου 2009 – Γνωστοποιείται από την INTRAKAT σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και σε συνέχεια:
1. της από 19/03/2009 ανακοίνωσης της εταιρείας για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας και,
2. της από 29/05/2009 ανακοίνωσης της εταιρείας σχετικά με την υπογραφή προσυμφώνου αγοραπωλησίας οικοπέδου με την ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε., ότι βάσει χρονοδιαγράμματος, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2012.